آرشیو تگ‌ها

نامه مارکس به ویلهلم لیکبنشت

ليبکنشت عزيز خبر آزادی تو و ببل و برانشوايگی‌ها به ما رسيد و موجب شادمانی شورای کل گرديد. به نظر می رسد که پاريسی‌ها مغلوب شده‌اند. تقصير خودشان است اما تقصيری که عملا از خوش نيتی آنها ناشی میشود. کميته‌ی مرکزی [گارد ملی] و بعدا کمون به تيرس – اين فسقلی بدنهاد – فرصت دادند که نيروی خصم را متمرکز …

ادامه

کار مزدی و سرمایه” مارکس (صوتی)

فایل های صوتی “کار مزدی و سرمایه” مارکس را پخش کنید. ظاهراً این اولین جزوه از مارکس است که بصورت  صوتی به زبان فارسی قرائت شده است( این کار با ارزش برای اولین بار در سایت رادیو شبکه زنان منتشر شده است). این جزوه در اصل سخنرانی‌های خود مارکس برای کارگران است و در آن پایه‌ای‌ترین مفاهیم اقتصاد سیاسی را …

ادامه

انگلس:
برگردان:سروش ثابت

این متن پیاده شده‌ی سخنرانی تونی کلیف در کنفرانس مارکسیسم در سال 1996 است که نخستین بار در جلد اول گزیده‌ی آثار تونی کلیف، مبارزه‌ی بین‌المللی و سنّت مارکسیستی در سال 2001 در لندن منتشر شد. سخنرانی‌ام را با نقل قولی از انگلس در مورد خودش آغاز می‌کنم یعنی این که وی نسبت به مارکس نقش درجه‌ی دومی بازی می‌کرد. …

ادامه

نقد فلسفهٔ حق هگل

اُس و اساس نقد غیر مذهبی این است: انسان مذهب میسازد، نه مذهب انسان را؛ و اینکه: مذهب خود – آگاهی – و خود – دریابی انسانی است که، یا هنوز خود را در نیافته است، و یا به نقد، دوباره از دست داده است. اما انسان، موجودی انتزاعی نیست که در بیرون جهان (در انتظاری واهی) خیمه زده باشد. …

ادامه

الفبای مارکسيسم:
بازنویس: یاشار آذری

در تمام کشورهای سرمايه داری هرمی از ثروت و قدرت اجتماعی وجود دارد. در ایالات متحده، بر اساس تخمين کميسيونی از مجلس سنا، کمتر از يک درصد از خانواده های آمريکايی صاحب ٨٠ درصد سهام همه شرکت ها هستند، و ٠/٢ درصد خانواده ها بيش از دو سوم اين سهام را صاحب اند. در سال ١٩٧٣، در بريتانيا، ٢٨ درصد …

ادامه

در سایش مطبوعات آزاد

آیا نخستین وظیفۀ جویندگان حقیقت این نیست که یک‌راست بی‌آن‌که به چپ و راست نظر افکنند، به‌سوی خود حقیقت پیش بتازند؟ آیا گفتن حقیقت در قالب فرمایشی و تحمیلی، در حکم از یاد بردن آن نیست؟ حقیقت چونان نور، از فروتنی به دوردست؛ و تازه در برابر چه کسی باید فروتن باشد؟ در برابر خود؟ حقیقت، دروغ و نادرستی را …

ادامه

دربارۀ مارکس

کسی، که برای نخستین بار به سوسیالیسم، و بدینوسیله به همۀ جنبش کارگری روزگار ما پایه ای دانشورانه داد-کارل مارکس- در سال 1818 در تریر زاده شد. ابتدا او در بُن و برلین حقوق خواند، اما بزودی خودش را کاملا وقف مطالعۀ تاریخ و فلسفه نمود و در سال 1842 بعنوان استاد آمادۀ تدریس فلسفه بود، که جنبش سیاسی پدید …

ادامه