آرشیو تگ‌ها

پاسخ به هفت مغلطۀ رایج در باره کمونیسم!:
ترجمه و گردآوری: آرام نوبخت

«عمق و نیرومندی شخصیت یک انسان با اصول اخ قیاش تعریف میشود. افراد تنها زمانی خود را تماماً آشکار میکنند که به بیرون از شرایط معمول زندگیشان پرتاب شوند، چرا که تنها در آن زمانست که مجبورند به اصولشان تکیه کنند» – لئون تروتسکی «تقــدیم به رفیـــق مبارزی که در شرایطی غیرمعمول پایندیاش به اصول ثابت شد…» داونلود فرمت پی …

ادامه

ودکا، کلیسا و سینما

دو واقعیت بزرگ، نقش جدیدی بر زندگی طبقۀ کارگر حک نموده است. اولی ظهور هشت ساعت کار در روز؛ دومی، ممنوعیت فروش ودکا. نابودی انحصار ودکا، که جنگ مسبب آن بود، انقلاب را به جلو انداخت. جنگ خواستار چنان ابزار عظیمی بود که تزاریسم را قادر نمود عایدی از مشروبات را ناچیز بپندارد، یک میلیارد روبل کمتر یا بیش تر …

ادامه