آرشیو تگ‌ها

انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧:
لنینیسم ، منشویسم و بلشویسم -  بخش یکم

انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧

سخنرانی اول شنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱ انجمن مارکس – لندن حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه، انقلاب ۱۹۰۵، منشویسم، بلشویسم و لنینیسم “تاریخ سیاست گذشته است و سیاست تاریخ معاصر” ای. آ. فریمن تاریخدان انگلیسی (١٨٢٣ – ١٨٩٢ فهرست پیشگفتار فصل ١ – مبانی بحث مقدمه جزییات و منابع تاریخ ، وقایع نگاری و حقیقت طبقات، احزاب سیاسی و جنبش های …

ادامه

هفتاد و پنجمین سالگرد ترور لئون تروتسکی:
برگردان: آرام نوبخت

هفتاد و پنج سال پیش در روز ۲۰ اوت ۱۹۴۰، لئون تروتسکی، از رهبران انقلاب روسیه و بنیان گذار انترناسیونال چهارم، با ضربۀ تبر یخ شکن کارگزار استالین، رامون مرکادر، به قتل رسید. این حمله در منزل ویلایی تروتسکی واقع در «کویوآکان»، مکزیک، به عنوان آخرین محل تبعید وی رخ داد. این انقلابی بزرگ روز بعد در نتیجۀ شدت جراحات …

ادامه

مانیفست به سوی هنر آزاد انقلابی:
ترجمه: سهیل هادیان

آندره برتون و لئو تروتسکی _۱۹۳۸ بدون اغراق می توانیم بگوییم که تا به حال مدنیت تا این اندازه جدی تهدید نشده است. وندال ها، با ابزارهایی وحشیانه و به احتمال زیاد بی اثر، فرهنگ عهد عتیق را در گوشه ای از اروپا لکه دار کردند. اما امروز ما شاهد تمدن جهان هستیم که در سرنوشت تاریخی خود متحد شده …

ادامه