آرشیو تگ‌ها

حکومت نظامی

بگذار سربازان بچه ها را – تیرباران کنند که هر فرمانِ “آتش” اعتراف به – حضورِ ظلمت است . *** در هر دو سمتِ خیابان این سبزهایِ زردِ صف در صف خشکیده در سایه سارِ تانک ها – این درختانِ بی برِ پر برگ – با هر شلیک – باری – زوال خویش را اعلام می کنند . *** در …

ادامه

مرا به خانه‌ام ببر

شب آشیان شب زده! چکاوک شکسته پر! رسیده‌ام به ناکجا! مرا به خانه‌ام ببر ! کسی به یاد عشق نیست ! کسی به فکر ما شدن! از آن تبار خود شکن، تو مانده‌یی و بغض من ! از این چراغ مردگی! از این بر اب سوختن! از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن! چگونه گریه سرکنم ؟! که …

ادامه