آرشیو تگ‌ها

ودکا، کلیسا و سینما

دو واقعیت بزرگ، نقش جدیدی بر زندگی طبقۀ کارگر حک نموده است. اولی ظهور هشت ساعت کار در روز؛ دومی، ممنوعیت فروش ودکا. نابودی انحصار ودکا، که جنگ مسبب آن بود، انقلاب را به جلو انداخت. جنگ خواستار چنان ابزار عظیمی بود که تزاریسم را قادر نمود عایدی از مشروبات را ناچیز بپندارد، یک میلیارد روبل کمتر یا بیش تر …

ادامه

نان و گل سرخ

همچنانكه راه مي پيماييم و مي پيماييم در اين روز زيبا يك ميليون آشپزخانه ي تاريك يك هزار آسياب خاكستري نورافشان مي شود با خورشيدي كه ناگهان آشكار مي شود بر اين مردم كه صداي ما را مي شنوند كه مي خوانيم نان و گل سرخ، نان و گل سرخ همچنانكه راه مي پيماييم و مي پيماييم براي مردان نيز …

ادامه