سایت رسمی تریبون چپ
ژرمینال( فیلم و کتاب)

امیل زولا ترجمه:نونا هجری

 

                               دانلود کتاب

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

ممد نوبری

ترانه : ممد نوبری – ترانه سرا & متن : شاهین نجفی – تنظیم کننده : مجید کاظمی – جلد: علی باغبان ممد نوبری وقتی

ریشه های نژادپرستی

برای بسیاری از مردمی که جلب سیاست رادیکال می شوند- چه سیاه پوست باشند و چه سفیدپوست- نفرت از نژادپرستی و خواست خلاصی از شرّ

ما خطائی کرده ایم

گفته ای که خطائی از ما سرزده است وازین روست که اکنون می خواهی ما را ترک کنی. گفته ای که اگر چشمم یک روز

سرود همبستگی

(ترجمه ساده) خلق های جهان ,متحد شوید در راه آرمان مشترک. جهان که نعمت ما رامی دهد باید از آن ما شود بی شک. به

پندار خدا

ريچارد داوکينز ترجمه الف. فرزام (در جدال با تاريكی و خاموشی!) معرفی: معمولاً آدم، بخصوص وقتی که جوان باشد، از بايد و نبايد خوشش نمی

سفر

بگذار شانه هایم تن خسته از كلیشه ها را سفری دریائی ببخشد. خانه چه دلگیر، هوا چه سنگین ، زمان چه كوتاه ، زمین چه