[one_half]

  [/one_half][one_half_last]تشکر از دیدار شما از سایت تریبون چپ. تریبون چپ یک نشریه بایگانی و پایگاه ادبیات چپ، مدرن و طبقاتی و کارگری میباشد. هدف اصلی ما جمع اوری و در دستس قرار دادن ادبیات مدرن و انسانی و تاریخ و گذشته افتخارامیز جنبش کومونیستی و طبقه کارگر است .
  ما از تمام شما رفقا درخواست میکنیم که در این امر مهم ما را یاری کنید . بگذار سنت و جنبش و فردای ایندگان را با تاریخ امروز و دیروز طبقه کارگر راهمنا باشیم .
  ازاد بمانید.
  جهت تماس با ما و اعلام همکاری لطفا از طریق فرم دست راست با ما در ارتباط باشید.
  تریبون چپ

  [/one_half_last]