پناهندگی

پناهندگی از تن دادن به سخیف ترین تحقیر ها تا هویت های جعلی و بیگانه

مقدمه من در اینجا پناهنده را به مفهوم فراری مورد نظر برتولت برشت به کار می برم. متاسفانه در سال های اخیر پناهندگی بازار چرب و نرمی برای بورژوازی نئولیبرال …

ادامه

سخنی با “محمد اشرف غنی” و تمام “ناسیونالیست‌”هایِ متوهم:

آقای غنی، من هم مثل خیلی از مهاجرزادگانِ دیگر متولدِ افغانستان نیستم. مثل دختر تو که زاده‌ی کابل نیست،زاده‌ی تهران‌ام. بابا، جزء معدود مهاجرانی‌ بود که در دوره زعامت سلطنت …

ادامه

سرمایه‌ی جهانی و مسئله‌ی پناهندگی

به رغم این که سال‌های سال است که پناهندگی مسئله‌ای حاد و در ابعاد میلیونی است، اخیراً به مسئله‌ی روز تبدیل شده است و به‌خصوص دولت‌های سرمایه‌داری اروپایی آن را …

ادامه

فاشیسم اسلامی  و افغانیهای مقیم ایران

قریب به سه‌ میلیون پناهجوی افغانی مقیم ایران سه دهه است در زیر شدیدترین فشارها و تحقیرهای سیستماتیک دولتی و بعضا ناسیونالیسم و شوینیسم عظمت طلب ایرانی قرار گرفته‌ و برای تامین …

ادامه

بحران پناهندگی و چهرۀ غیرانسانی سرمایه داری اروپا

برخورد دهشتناک با پناهندگانی که طی هفته های اخیر در جستجوی سرپناه قصد ورود به  اروپای مرکزی از طریق بالکان و ایتالیا را داشته اند، چهرۀ بی¬رحم و غیرانسانی سرمایه …

ادامه