سایت رسمی تریبون چپ

پناهندگی

مطالب مرتبط

حسن معارفی پور

ساده لوحی سیاسی!

در ماه های اخیر به خاطر اینکه المان اعلام کرده بود که توانایی پذیرش بالای یک میلیون پناهجو در سال 2015 را دارد، کم نبودند

کریم منیری

سرمایه‌ی جهانی و مسئله‌ی پناهندگی

به رغم این که سال‌های سال است که پناهندگی مسئله‌ای حاد و در ابعاد میلیونی است، اخیراً به مسئله‌ی روز تبدیل شده است و به‌خصوص

سعید آرمان

فاشیسم اسلامی  و افغانیهای مقیم ایران

قریب به سه‌ میلیون پناهجوی افغانی مقیم ایران سه دهه است در زیر شدیدترین فشارها و تحقیرهای سیستماتیک دولتی و بعضا ناسیونالیسم و شوینیسم عظمت طلب ایرانی

یوسف رسولی

مهاجرین و جامعه طبقاتی

دفاع از حقوق پناهندگان، انسانهایی که به هر دلیلی “ناچار” میشوند خانه و محل زندگی خود را ترک کنند، بنظر من یک وظیفهٔ انسانی ،کمونیستی

آرام نوبخت

سرمایه داری و بحران جهانی پناهندگی

طبق داده های سازمان ملل، جهانِ امروز، شاهد پناهندگانی به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری است که در تاریخ بشر به ثبت رسیده. در

خشونت علیه زنان – مهتاب بصیر نیا

ت.چ:تعریف خشونت: خشونت رفتاری عمدی است با قصد صدمه زدن به خود یا دیگران. ت.چ: ایا شما به عنوان یک زن مورد خشونت قرار گرفته

دخترزاده شدم

من دختر زاده شدم تا عروسک و جاردو بدستم دهند طراز پیرهن مردان را زر کشم وغبار خانه بروبم برادرم در کوچه بازی می کند

ترزا ویلم مونت

سکون سنگ مرمر

در هشتم سپتامبر ۱۸۹۳ نویسنده پیشرو و شاعر و انارشیست- فمنیست شیلی ترزا بدنیا آمد. راست گرا های وحشت زده او را “تجسم انحراف جنسی