نقد

در حمایت از مبارزات مردم آزادیخواه در کردستان عراق و محکومیت سرکوب ضد انسانی توسط حکومت اقلیم کردستان

در حمایت از مبارزات مردم آزادیخواه در کردستان عراق و محکومیت سرکوب ضد انسانی توسط حکومت اقلیم کردستان

بیانیه: …… در حمایت از مبارزات مردم آزادیخواه در کردستان عراق و محکومیت سرکوب ضد انسانی توسط حکومت اقلیم کردستان همانگونه که همگان کم و بیش در جریان اخبار و …

ادامه

سهميه‎ بندی کانکور و اعمال تبعيض آموزشی بر پايه‎ های قومی و نژادی

سهميه‎ بندی کانکور و اعمال تبعيض آموزشی بر پايه‎ های قومی و نژادی

ضمن تبریک وآرزوی موفقیت به بانو شمسیه عزیز می خواهم باباز نشر این مقاله توجه همه را به نظام آموزشی افغانستان جلب می نمایم که مبتنی بر تبعیض است، واگر …

ادامه