دیدگاه

عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار!

عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار!

یکم. انباشت متکی بر تخریب! بسیاری از مختصات کنونی حاکم بر روابطِ سیاسی اقتصادیِ دو قدرت برتر امپریالیستی موید پارادایمی است که از آن به عنوان دوران جنگ سرد یاد …

ادامه

خوانش سرمایه در سده‌ی بیست‌ویکم

منبع: سایت “نقد” چکیده: ممکن است این تصور که مخالفت با سرمایه‌داری مستلزم اتخاذ موضعی است اساساً بیرون از این جهان، وسوسه‌کننده و حتی به‌واقع قانع‌کننده به‌نظر برسد. چپ‌گرایی نظرآورانه …

ادامه

عوامل و زمینه های شکست انقلاب 57 ایران

عوامل و زمینه های شکست انقلاب 57 ایران و قدرت گیری اسلام سیاسی نئولیبرالی با درودهای گرم و صمیمانه خدمت شما رفیق گرامی سایت تریبون چپ به عنوان یک تریبون …

ادامه