دیدگاه

آتاتورک پدر تمام فاشیست‌های دنیا

مصطفی کمال اتاتورک بنیان گذار “ترکیه ی مدرن”، کسی که در بنیان گذاری ترک های جوان، گروه فاشیستی گرگ های خاکستری، معمار اصلی بود و مسئول کشتار و قتل عام هزاران انسان غیر ترک، زازا های علوی، کردها، یونانی ها و دیگر اقلیت های قومی و مذهبی، اولین رئیس جمهور ترکیه و بزرگترین الگوی هیتلر و فاشیست های المانی، امروز …

ادامه

تفكر جادويى درباره داعش:
ترجمه :‌سیف خدایاری

قبل از جنگ داخلى لبنان، بيروت به عنوان پاريس خاورميانه معروف بود. امروز، پاريس بيشتر و بيشتر به بيروت اروپاى غربى شباهت دارد: شهرى با تنش قومى در حال اشتعال، گروگانگيرها و بمبگذاران انتحارى. پاريسى ها با همان التزام لبنانى ها كه بطرز معجزه آسايى از اواسط دهه هفتاد به نمايش گذاشتند، به خيابانها و كافه ها و به زندگى …

ادامه

سوسیالیزم یا نئولیبرالیزم:
برگردان از: سارا قاضی

از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد، سرمایه داری به تهاجمی جهانی برعلیه توده های کارگر و فقیر دست زده است. این حرکت تهاجمی نشانگر رو به نابودی رفتن روابط بین نیروها است و تاوان آن را کارگران میباید پرداخت کنند. این حرکت هم ریشه های عینی و واقعی دارد و هم ریشه های ذهنی. ریشه های عینی و واقعی آن …

ادامه

کمونيسم تنها راه نجات بشريت است!:
در سالروز انقلاب اکتبر

رجوع به تاريخ و مرور رويدادهاى مهم و دورانساز، اگر هدفى در امروز و تغيير وضعيت انسان امروز نداشته باشد، به يک يادواره شبه مذهبى و بى مصرف تبديل ميشود. مشقات نسل اندر نسل طبقه کارگر ادامه دارد. نيروى شگرف بشريت کارگر در توليد ثروت ابعاد غول آسا يافته است. به هر محاسبه اى بشر همين امروز ميتواند خوشبخت و …

ادامه

برنی ساندرز، حزب دمکرات و سوسیالیسم

 مناظرۀ سه شنبه شب حزب دمکرات، بازتابی بود از اضطراب و دستپاچگی رو به رشد دستگاه سیاسی و طبقۀ حاکم در کلیت آن از تنش هایی طبقاتی که در ایا ت متحدۀ امریکا تا مرحله ای انفجاری انباشته شده است. تا جایی که به موضوعات اقتصادی بازمی گشت، تمامی پنج کاندیدای شرکت کننده در این مناظره، به نحوی از انحا، …

ادامه

بیانیه حقوق جهانشمول انسان

مقدمه جامعه باید آزادی انسان را تضمین کند. آزادی به معنى آزادی از سرکوب و اختناق سیاسى، آزادی از اجبار و انقیاد اقتصادی، آزادی از اسارت فکری، آزادی در تجربه ابعاد مختلف زندگى انسانى، آزادی در شکوفائى خلاقیت‌های بشری و آزادی در تجربه ابعاد عظیم عواطف انسانى. جامعه باید تضمین کننده برابری انسانها باشد. برابری نه فقط به معنى برابری …

ادامه

ریشه های خشونت اسرائیل:
مترجم‏ : هوشنگ سپهر

در بهار سال ۱۹۸۲ اسرائیل کشور لبنان را مورد تهاجم نظامی قرار داد و به کشتار وحشیانه مردم لبنان و پناهندگان فلسطینی در آن کشور پرداخت. تونی کلیف، سوسیالیست انقلابی یهودی تبار که در سال ۲۰۰۰ از میان ما رفت، در تابستان همان سال ‏‏۱۹۸۲ مقاله زیر را می نویسد. ا و در این مقاله در مقام یک شاهد عینی …

ادامه

در ضرورت آلترناتیو کارگری

 با تشدید بحران ساختاری نظام سرمایه داری و فروپاشی نظام اقتصادی-اجتماعی آن، ناتوانایی و بُن بست تاریخی دولت ها و احزاب سرمایه داری در حل بحران، از لیبرال ها تا سوسیال دمکرات ها، با تشدید بحران ساختاری نظام سرمایه داری و فروپاشی نظام اقتصادی-اجتماعی آن، ناتوانایی و بُن بست تاریخی دولت ها و احزاب سرمایه داری در حل بحران، از …

ادامه

ياد فروغ

در مورد فروغ فرخزاد کوهى از نوشته، فيلم، شعر و ترانه و نقد و بررسى موجود است. در مورد زن بودنش در شعر و زندگيش، در جامعه اى بشدت مرد سالار، در مورد فضاها و بکار گيرى مفاهيم و کلمات امروزى در اشعارش، در مورد کارهاى سينمايش و فيلم مستند «خانه سياه است»، در مورد روابط عاشقانه، آزاد و خارج …

ادامه

آزادى تشکل

مصطفى صابر: آزادى تشکل اينجا بعنوان يکى از ملاکهاى اصلى ارزيابى قانون کار مورداشاره قرار گرفت . فصل مفصلــى در مورد تشکل هاى کارگرى در اين متن هست. شهلا دانشفر شما در مورد موضوع تشکلــهاى کارگرى در اين قانون کار چه فکر ميکنيد؟ شهلا دانشفر: من فکر ميکنم در قانون کار رژيم اساسا حق تشکل همانطور که در ابتداى بحثها …

ادامه