دیدگاه

وارونه سازی دیالکتیک در راستای خدمتِ به رفرمیسم

وارونه سازی دیالکتیک در راستای خدمتِ به رفرمیسم

توضیح: (( انتقادات طرح شده در این نوشتار، فقط نظرات نویسنده است.)) ” … مفهومی که این سوسیالیسم ( سوسیالیسم بورژوایی ) برای تغییر شرایط مادی زندگی قائل است، به هیچوجه برانداختن مناسبات تولیدی بورژوایی که تنها از طریق انقلاب میسر تواند بود، نیست، بلکه یک سلسله اصلاحات اداری است که باید بر پایه ی همین مناسبات تولید انجام گیرد …

ادامه

کمونیست ها، تشکل های توده ای و سازماندهی جنبش مجمع عمومی

کمونیست ها، تشکل های توده ای و سازماندهی جنبش مجمع عمومی

باز تکثیر مقاله ای مفید برای رفقای کارگر در باره مجمع عمومی که در سال1392 منتشر شد و عینا در زیر میاید. طبقه کارگر بدون دست یابی به تشکل های توده ای خود امکان تبدیل شدن به یک جنبش پایدار و همچنین امکان تبدیل شدن به یک جنبش قابل اتکا برای پیشبرد مبارزه و مطالبات خود را ندارد. جنبش کارگری …

ادامه

خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران!

خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران!

در آمد! دولت تدبیر و امید در نخستین سال از برهه ی دوم حکمرانی خود به ایستگاه آخر رسیده است. دولتی عمیقا مومن به آموزه های نئولیبرالیسم که با استراتژیِ سیاسی اقتصادی “سانتریفیوژها بچرخد، چرخ زنده گی مردم نیز بچرخد” زمام قوه ی مجریه را به دست گرفته بود اینک در هر دو بخش استراتژی خود به بن بست کامل …

ادامه

اعتصاب عمومی در آرای لوکزامبورگ، لنین و تروتسکی:
مارک توماس / برگردان: آرام نوبخت

اعتصاب عمومی در آرای لوکزامبورگ، لنین و تروتسکی

مقدمه: مطلب پیشِ رو، خلاصه‌ای است از بریده‌ای از مقالۀ “تولد سیاست ما: مارکسیست‌ها و انقلاب ۱۹۰۵” به قلم مارک توماس. این مطلب متمرکز است بر مقولۀ “اعتصاب عمومی”، به عنوان سلاحی که پرولتاریای روس نخستین بار در تجربۀ انقلاب ۱۹۰۵ به کار بُرد؛ سپس فرمول‌بندی بی‌نظیر رزا لوکزامبورگ از این تجربه در مقابل آنارشیست‌ها و سوسیال دمکراسی و البته …

ادامه

دنيا پس از ١١ سپتامبر:
جنگ تروريستها

دنيا پس از ١١ سپتامبر

دو قطب ارتجاعى جنايت تروريستى هولناک ١١ سپتامبر ٢٠٠١ عليه بشريت و کشتار هزاران نفر از مردم بيدفاع در آمريکا، جهان را در آستانه يکى از تاريک‌ترين و خونبار‌ترين دوره‌هاى تاريخ معاصر قرار داده است. آنچه هيأت حاکمه آمريکا به آن جنگ جهانى عليه تروريسم اطلاق ميکند، در حقيقت ورود دنيا به فاز جديد و ويرانسازى در جنگ جهانى تروريستهاست. …

ادامه

مارکسیسم و دیالکتیک تغییر:
پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت

مارکسیسم و دیالکتیک تغییر

مارکسیسم در یک کلام، تئوری و پراتیک رهایی طبقۀ کارگر است. به علاوه مارکسیسم روشی است برای نگاه به دنیا؛ و تفکر دیالکتیکی، یکی از مهم­ترین بنیان های روش مارکس. مارکس از فلسفۀ آلمان، به ویژه فلسفۀ هگل، دیالکتیک را گرفت. هگل، به عنوان یک ایده آلیست، بر این اعتقاد بود که کلّ تاریخ بشر، یک حرکت مداوم است، از …

ادامه

ناسیونالیسم یک ویروس خطرناک است!

ناسیونالیسم یک ویروس خطرناک است!

در قرن بیست، بویژه پس از جنگ جهانی دوم مبارزات ضد استعماری اوج گرفت، این جنبش های ناسیونالیستی- ضد استعماری را اصطلاحاٌ “جنبش های آزادیبخش” می خواندند. در دورۀ جنگ سرد این جنبش ها عمدتاٌ به شوروی و کمونیسم بورژوایی روسی نزدیک بودند. کمونیست های جهان با شور و هیجان و رومانتیسیسم این جنبش ها را دنبال و از آنها …

ادامه

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى

جزوه حاضر مقدمه‌اى است بر سلسله مقالاتى که “سهند” از اين پس بصورت مستمر به منظور بسط مواضع و تزهاى مطرح شده در جزوه “انقلاب ايران و نقش پرولتاريا” (اسفند ١٣٥٧) منتشر خواهد کرد. به دلائل مختلف و عمدتا بدليل محدوديت امکانات، انتشار کل مطالب بصورت يک کتاب ميسر نيست و لاجرم اين نوشته‌ها بصورت جزوات مجزا (٧-١٠ جزوه) در …

ادامه

خصلت کمون:
مترجم: فرهاد نيکو

خصلت کمون

پيش نويس اول جنگ داخلی در فرانسه ماشين دولتی متمرکزی که با ارگانهای فراگير و پيچيده نظامی، بوروکراتيک، روحانی و قضائی‌اش، چون مار بوآ جامعه مدنی حاضر را در چنبره خود ميگيرد (اسير ميکند)، ابتدا در دوران سلطنت مطلقه بمثابه حربه جامعه نوپای مدرن درمبارزه برای رهايی از چنگ فئوداليسم، ساخته و پرداخته شد. امتيازات تيولداری اشراف، شهرها و روحانيون …

ادامه

بازگشت به آدام اسمیت!:
ترجمه‌ی: کمال خسروی

بازگشت به آدام اسمیت!

  منبع: سایت نقد در اینجا نوشته‌ای از آثار پیشین دکتر شولر پیرامون “اقتصاد ملی کلاسیک و مخالفانش” از سوی اِد<وارد> برنشتاین مورد بررسی قرار گرفت (1) و امروز ادامه‌ی این مطالعات زیر عنوان “سیاست اقتصادی مکتب تاریخی” (2) پیشِ روی ماست. بی‌گمان خود موضوع، به دلایل گوناگون، یکی از جذاب‌ترین‌هاست. مهم‌تر از همه از آن رو که مکتب تاریخی …

ادامه