خانه : مطالب ویژه

مطالب ویژه

به مناسبت سالگرد یورش مسلحانه ” ۲٨ مرداد ۱۳۵٨ ” جمهوری اسلامی به کردستان

” 28 مرداد 1358 ” خمینی فرمان حمله به کردستان تحت عنوان “سرکوب اشرار و بر قراری امنیت و آسایش” را صادر نمود. تمامی اسناد غیر قابل انکار در رابطه با شرایط ” سیاسی- احتماعی و امنیتی ” آن روز جامعه کردستان نشان میدهند و ثابت میکنند که، در سراسر کردستان کاملا جو و فضای آزاد و دموکراتیک و امنیت …

ادامه