شعر

بی دلیل

بی دلیل به هزار دلیل دوستت دارم آخرینش میتواند کیف کوچک ­ات باشد بازشده در جوی آب یا وقتی که گرفته بودی پیشانی ات را لبخند میزدی آخرینش میتواند اولین …

ادامه