شعر

مردم متحد هرگز شکست نخواهد خورد:
ترجمه ی ترانه_سرود:امید دادار

مردم متحد هرگز شکست نخواهد خورد بر پاخیز و سرود بخوان،ما پیروز خواهیم شد. پرچم های اتحاد و همبستگی در حال پیشروی هستند. و تو در راهپیمایی به من خواهی پیوست و تو سرودت و پرچم هایی از شکوفه ات را خواهی دید. نور قرمز طلوع خورشید پیشتر،خبر از آمدن زندگی می دهد. بر پاخیز و مبارزه کن،چراکه مردم پیروز …

ادامه

این سرزمین مال ماست

وقتی سایه‌ی سیاه سکوت و خفقان بر پهنای کشوری سنگینی می‌کند و از بیم دیکتاتوری حاکم‌ هیچ‌کس را یارای سخن گفتن نیست، وقتی تمامی الفاظ جهان را در اختیار داریم و آن نمی‌گوییم که به کار آید چرا که تنها یک لفظ در میان نیست؛ «آزادی». آن‌ زمانی است که هنرمندی فریاد فروخفته‌ی ملتش را در آواز خود جای می‌دهد، …

ادامه

سپیده ی سرخ گون:
علی رسولی

چکاوکم خواب است. از کشتزار زنانِ سفید پوش ترانه ی گندم می خوانند. اگر می دانستند فردا سربازها و ژنرال ها گندم ها را کشتار می کنند. در دستی خوشه و در دستی دیگر اسلحه داشتند. و اگر کودکان می دانستند بر آسمان این کوچه جت ها خواهند گذشت و هیاهو و بوسه را نشانه می روند. چنین بی تابانه …

ادامه

دریا و آلان

دريا آب داد آب بر بستر خاك خزيد گندم صدقلو زاييد و درخت سيب پستانهايش را برای پرندگان رها كرد سيبها در بازار اما با چشمان نمناك سراغ مادرانی را ميگرفتند كه روياهايشان خواب رفته بود در وحشت هجوم تاريكی و التماس مداوم گرسنگی بر پستانهايشان. دريا نان داد ماهيها پروار بر قايقها پريدند افق را در چشمان همسايەهای بغل …

ادامه

گفتگو با لنین:
مایاکوفسکی

در گرداب رویدادها در منگنه ی انبوه کارهای روزانه روز آهسته ناپدید می شود و سایه های شب فرود می آیند دو تن در اطاقند: من و لنین- عکس بر سفیدی دیوار. چینهای پرتنش پیشانیش اندیشه را در خم خود نهفته دارند پیشانی ای بزرگ در خور اندیشه ای سترگ جنگلی از پرچمها دستان برافراشته، انبوه همچون سبزه زارها هزاران تن …

ادامه

زندگینامه

محل تولد من کناره های هرات است – پر از هراس مرزی – پر از شب هائی که معلوم نیست صبحی داشته باشند همیشه زندگی یم را صدائی ترسانده و آفتابی رنگ پریده در امتداد نگاهم غروب کرده همیشه وقتی بر می گردم بجز ویرانی از آن تولد چیزی به جای نمانده و هیچ وقت حتی خانه های ویران برای …

ادامه

آن که در راه کمونیسم می جنگد

  آن که در راه کمونیسم می جنگد بتواند باید که بجنگد و بجنگد که حقیقت را به به زبان آرد یا نیآرد که به همراهی خیزد یا نخیزد خویشتن را به خطر اندازد و ز خطر بگریزد بشناسندش گاه، گاه اما نشناسند آن که در راه کمونیسم می جنگد از فضیلت های جهان یک فضیلت داراست «این که در …

ادامه

احمد کایا:‌ هنرمندی که با سلاح موسیقی به جنگ استبداد رفت

در اکثر کشورهایی که استبداد در آنجا حاکمیت داشته، نسلی از هنرمندان مبارز و معترض ظهور کرده اند که هنر شانرا همچون شمشیر به خاطر مردم شان بکار گرفته با آن به جنگ بیعدالتی ها رفته اند. ترکیه از کشورهاییست که هنرمندان و روشنفکران مبارز و مردمی بیشماری را در دامانش پرورش داده است. احمد کایا، آواز خوان و ترانه …

ادامه

حقیقت متحد می کند:
ترجمه: سعید یوسف

دوستان،می خواهم که حقیقت را همواره بدانید، وزآن نیز بگوئید سخن. نه بدان شیوه ی قیصرهای خسته طفره رفته،گفتن: “فردا انبار پر از گندم خواهد داشت.” بلکه مانند لنین،گفتن: “تا فردا کنده خواهد شد کلک ما مگر این که…” و به تعبیر عوام: “ای برادر،بایست گفتن ات بی تردید سخت اوضاع بد است ذره ای نیست امید” ای برادر،تائیدی ست …

ادامه

برابری

درکتاب های درسی می خواندیم انسان ها همه با هم برابرند حقوق برابر دارند خدا عادل و مهربان است اما در واقعیت مدیر مدرسه ما با پدرم برابر نبود دختر همسایه ما با دختر مدیر برابر نبود مدیر لباس نو و شیک بر تن داشت ماشین بزرگ و لوکس پدر من هر روز صبح در هوای گرگ و میش از …

ادامه