زنان

دختر ! تو كمونيستي ! …

ميگويند : ” دختر! تو كمونيستي ! ” و من ميميرم ، و ميدانم كه هيچگاه به ” زان جيو ” تسليم نخواهم شد . و خواهيم ديد كه پيروز كيست و مغلوب كدام اينك گل هاي سپيد پژمرده ميشوند ، حال آن كه گل هاي سرخ ما ميشكوفند ناگهان همچون انفجار . – سرودۀ يك رهبر كمونيست زن در …

ادامه

ستم جنسی

موقعیت زنان و حدود ستم جنسی از بهترین نمودارها و گویاترین معیارها برای ارزیابی شرایط حاکم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. رسیدن به یک تحلیل فراگیر و واقعی و تبیین راهبردی انضمامی و عملی، لزوم واکاوی نظریات مختلف، بازگشت به ژرفای تاریخ و بررسی شرایط و مناسبات مستقر کنونی را می¬طلبد. 1ـ انکشاف ستم جنسی: نظریاتی که تاکنون در این …

ادامه

زنان در انقلاب روسیه

زنان در انقلاب روسیه لوئیز اُوشِی برگردان: رها اسدزاده انقلاب روسیه زنده‌گیِ زنان را دست‌خوشِ دگرگونی ساخت و چنان ضربه‌ی سختی به تبعیضِ جنسی وارد آورد که هرگز پیش از آن تجربه نشده بود و پس از آن هم نشد. دست‌آوردهای زنان در ماه‌های پس از انقلاب اکتبر1917: حق سقطِ جنین، به رسمیت شناختنِ ازدواج مدنی، حق طلاقِ بی‌قید و …

ادامه

اسطوره شناسی ختنه

ختنه­‌ی دختران مستقیما انتقام از کلیتوریس و میل جنسی مستقل زنانه است و به هر قیمتی که شده باید جلوی این عمل وحشیانه را گرفت، عملی که می­تواند منجر به آسیب و مرگ کودکان شود. اما با این همه حتی برای جسورترین مبارزان با جهل و خرافه این سئوال پیش نمی­آید که اصلا خود پسران برای چه ختنه می­شوند. گویا …

ادامه