سایت رسمی تریبون چپ

رمان

مطالب مرتبط

تریبون چپ

خوشه های خشم(کتاب و فیلم)

جان اشتاین‌بک در سال 1902 در کالیفرنیا به‌دنیا آمد. پدرش خزانه‌دار و مادرش آموزگار بود. پس از تحصیل علوم در دانشگاه استانفورد، در سال 1925

ثابت رحمان

نینا

نینا ثابت رحمان ترجمه:سیروس مددی (مبارزات انقلابی کارگران و زحمتکشان باکو در سال های 1904_1901 )    دانلود

مرگ دولت نزد مارکس و انگلس

هدف این مقاله بررسی شیوه تفکر مارکس‌ و انگلس‌ در رابطه با “احتضار” دولت در جامعه ‍ سوسیالیستی (کمونیستی)است [dying away در ‍ انگلیسی بیش

سوسياليسم و مذهب

جامعه‌ى امروزى كلا بر مبناى استثمار توده‌هاى وسيع طبقه‌ى كارگر توسط يك اقليت ناچيز جمعيت طبقه‌ى زمين داران و سرمايه ‌داران بنا شده است. جامعه‌ى

کمونیسم چیست؟

کمونیسم یک افق اجتماعی است جامعه ای است که در آن هر کس به اندازه توان و استعدادش داوطلبانه کار می کند و به اندازه

ستم جنسی

موقعیت زنان و حدود ستم جنسی از بهترین نمودارها و گویاترین معیارها برای ارزیابی شرایط حاکم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. رسیدن به یک تحلیل