تاریخ جنبش کارگری

چگوارا_مصاحبه با روزنامه نگار چینی

  سئوال: آیا می‌توانید به ما بگوئید کوبا چگونه پیروزی انقلابی خود را کسب کرد؟ جواب: البته! اجازه بدهید از زمانی شروع کنیم که من در مکزیک به جنبش 26 ژوئیه پیوستم. قبل از سفر خطرناک به وسیله‌ی “گرانما” به کوبا، نظرات افراد این سازمان درباره‌ی جامعه بسیار تفاوت داشتند. به یاد دارم که در یکی از بحث‌های بسیار مهم …

ادامه

ترانه های کارگری

شامل برگزیده ای از ترانه های طبقه ی کارگر طی یک قرن مبارزه است.مضمون این ترانه ها رنج و مبارزه،عشق به آزادی و دعوت به اتحاد،همگی فریاد یک طبقه است و نه چیزی که بتواند از تجارب فردی و احساسات رفیق یک هنرمند بورژوا نشات گیرد…. ترجمه و جمع آوری: امین قضایی    دانلود             …

ادامه

بیاموزید که بیاندیشید

لئون تروتسکی ترجمه: ژاله سهند     (پیشنهادی دوستانه به برخی از چپهای افراطی)   برخی از چپهای حرفه ای افراطی حراف ، با هر هزینه ای در تلاش اند که بیانیه دبیرخانه بین الملل چهارم در مورد جنگ را بر مبنای تعصبات جامد خود «تصحیح » نمایند. آنها به خصوص به آن بخشی از بیانیه حمله میکنند که می …

ادامه

برنامه نظامی انقلاب پرولتری

در هلند، اسکانديناوى و سوئيس از ميان سوسيال دمکراتهاى انقلابى، که بر ضد اکاذيب سوسيال شووينيستها راجع به “دفاع از ميهن” در جنگ امپرياليستى فعلى مبارزه ميکنند، نغمه‌هايى بگوش ميرسد بنفع اين که ماده جديدى درباره “خلع سلاح” جانشين ماده قديمى برنامه حداقل سوسيال دمکراسى درباره “ميليس” يا “تسليح مردم” گردد. روزنامه “Jugend-International”(انترناسيونال جوانان) در اطراف اين مسأله باب مباحثه …

ادامه

ناتالی لومل، شخصیتی برجسته درکمون پاریس:
نویسنده: کلودین ره -  ترجمه: زهره ستوده

ناتالی لومل، این بانوی بزرگ، تاریخ کمون پاریس را ننوشته بلکه آن را ساخته است. خاطراتش را به رشته تحریر در نیاورده، نامه‌ای ازاو بر جای نمانده است، هیچ چیز. فقط امضایش مثل دیگران درپائین اعلامیه‌های دیواری کمون با شعارهائی مثل: “ما کار میخواهیم و سودش را برای خود، نه استثمارگر میخواهیم و نه ارباب” دیده می‌شود. به همین جهت …

ادامه