تاریخ جنبش کارگری

روایتی از دو سال سازماندهی و مبارزه کارگری گروه ملی فولاد

پانزده سال پیش در گروه ملی صنعتی فولاد به استخدام یک شرکت پیمانکاری درآمدم. در آن سال‌ها قراردادهای کارگران غالباً یا سفید امضا بود و یا قراردادهای کوتاه مدت بیست …

ادامه

انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧

انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧

سخنرانی اول شنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱ انجمن مارکس – لندن حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه، انقلاب ۱۹۰۵، منشویسم، بلشویسم و لنینیسم “تاریخ سیاست گذشته است و سیاست تاریخ معاصر” ای. …

ادامه

یورش ٢٨ مرداد ١٣٥۸ به کردستان و درسهایی که باید آموخت!

یورش ٢٨ مرداد به کردستان و درسهایی که باید آموخت!

بدون شک حاکمیت اسلامی در ایران با اعلام یورش نظامی سنگین خود در ۲۸ مرداد به کردستان، لکه ننگین و خون آلودی دیگر بر پروندهُ قطور و سیاه خود افزود. …

ادامه

اول ماه مه چگونه بوجود آمد؟

ايده شادى بخش استفاده از جشن و تعطيلى بعنوان ابزارى براى به کرسى نشاندن خواست هشت ساعت کار در روز اولين بار در استراليا متولد شد. در سال ١٨٥٦ کارگران …

ادامه

شایسته‌ترینِ دانشمندان

رسانه‌ها و اقتصاددانان جریان غالب، کارل مارکس را به عنوان فردی مُرده، نامربوط و/یا منسوخ تقبیح کرده‌اند. مطالعه‌ای جدید که توسط مشهورترین ژورنال پژوهشی جهان به نام «Nature» منتشر شده، …

ادامه