خانه : اقتصاد

اقتصاد

دو مقدمه در مورد دستمزد

اول. ظهور خط سوم! _ بورژوازی تازه به قدرت رسیده ی ایران بعد از انقلاب بهمن پنجاه و هفت با فراز و فرود فراوان همان مسیری را پیموده است که خلف او در دوران با” شکوه” سلطنت. با وجود ظاهر متفاوت اشتراکات بسیاری میان این دو طیف بورژوازی مشاهده می شود که در اساس ایشان را در تقسیم بندی های …

ادامه

رشد روابط سرمایه داری در ایران:
مرحله گسترش

گزارشی که در پیش رو دارید به طور کلی نتیجهٔ تجربیات و مطالعات شخصی درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی دوران محمدرضاشاه است. نگارنده که نه دارای تحصیلات منظم دانشگاهی است و نه خود را به مفهوم واقعی کلمسه پژوهشگر می داند، کوشیده است مشاهدات و تجربیات خود را درباره تحولات اقتصادی یکی از حساسترین مراحل تاریخ ایران (سالهای ۵۷-۱۳۴۲) جمعبندی …

ادامه

بحران چین و اضطراب در بازارهای جهانی:
برگردان: آرام نوبخت

خبرگزاری رسمی چین، «شین هوآ»، به دنبال سقوط ۸.۵ درصدی شاخص اصلی بورس چین در روز ۲۴ اوت، سراسیمه این روز را «دوشنبۀ سیاه» اعلام کرد. این رویداد، منجر به بروز تندترین سقوط بازارهای بورس جهانی از زمان بحران سال ۲۰۰۸ شد که نگرانی ها از رکود اقتصادی جهانی با محوریت چین را افزایش داده است. سابقاً این «وال استریت» …

ادامه