ﯾﺎﻧﯿﺲ ﺭﯾتسوس

همه چیز راز است:
یانیس ریتسوس _ ترجمه: احمد پوری

دانلود مجموعه شعر همه چیز راز است از یانیس ریتسوس ترجمه: احمد پوری   همه چیز راز است!pdf لینک های کمکی:         يانيس ريتسوس (۱۹۰۹-۱۹۹۰)، شاعر يوناني، يكي از پركار ترين شاعران قرن بيستم بود. او در ۸۱ سال عمر خويش بالغ بر ۸۰ جلد كتاب ِ شعر چاپ كرد. يانيس ريتسوس زندگي بسيار سختي را پشت …

ادامه

بر يونانيّت اشک مریز

ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎﻥ ﺍﺷﮏ ﻣﺮﯾﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺎﮎﺷﺎﻥ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ. ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺖ ﺍﺷﮏ ﻣﺮﯾﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺭﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﺎﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﻗِﯿﺶ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻥ . ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺖ ﺍﺷﮏ ﻣﺮﯾﺰ، ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ: ﺍﯾﻨﮏ، ﺍﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽﺩﺍﺭﺩ ! ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ: ﺍﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺑﺎﺭﻩ ﺧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽﺩﺍﺭﺩ ! ﺷﻬﺎﻣﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﻏﺮﯾﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﻧﺪەی ﻭﺣﺸﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﮏ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻓﺮﻭ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ. ﺗﺮﺟﻤﻪﯼ ﺍﺣﻤﺪ …

ادامه