تراب حق شناس

فروغ فرخزاد: شاعری که صدای انفجار را می شنيد

«مردم شعرم را نبايد به سرعت بخوانند. آنان بايد آنرا بچشند و بکوشند تا احساسش کنند». (فروغ فرخزاد) «من دنبال چيزی در درون خودم و در دنيای اطراف خودم هستم – در يک دوره مشخص که از لحاظ زندگی اجتماعی و فکری و آهنگ اين زندگی ، خصوصيات خودش را دارد. راز کار اين است که اين خصوصيات را درک …

ادامه