توماس کراوس

توماش کراوس یکی از استادان برجسته و پروفسور در تاریخ سیاسی مقیم مجارستان است. نوشته‌حای وی به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

لنین، سرمایه‌داری روسی و انقلاب

سرمایه‌داری روسی و انقلاب

منبع: سایت “نقد” فصل دوم کتاب “بازسازی لنین: یک زندگی‌نامه‌ی فکری” اشاره‌ی مترجم: متن حاضر ترجمه‌ی فصل دوم کتاب بازسازی لنین: یک زندگی‌نامه‌ی فکری اثر توماش کراوس، روشنفکر مجار، است. …

ادامه