خانه :  ثریا شهابی

 ثریا شهابی

فعال مارکسیست، ثریا شهابی از شروع فعالیت سیاسی خود از سال ۱۳۵۷ تا کنون یکی از کمونیستهای فعال و در عرصه‌های مختلف سیاسی/مارکسیستی مشغول فعالیت میباشد.

حجاب هیچ کس “اختیاری” نیست

حجاب هیچ کس "اختیاری" نیست

حجاب برای همه زنان، همه جا، بى چون و چرا، بد و سمبل حقارت و بردگى است. مى گویند برخى زنان بزرگسال در کشورهای اروپایى و با حکومت های غیر اسلامى، خود “به اختیار خود” آن را بر سر مى کنند. از نظر “حقوقى” این یک استدلال ظاهرا معقول است. اما در دنیای واقعى همه مى دانند که کمتر زن …

ادامه