سمیر امین

سمیر امین (به فرانسوی: Samir Amin) (زاده ۳ سپتامبر ۱۹۳۱ در قاهره، مصر) اقتصاددان مصری و از نظریه پردازان مشهور توسعه به ویژه در حوزه آفریقا است که در داکار پایتخت سنگال زندگی می‌کند.

استوارسازی فرمانروایی حاکمیت مردمی در برابر تعرض سرمایه

استوارسازی فرمانروایی حاکمیت مردمی در برابر تعرض سرمایه

به جای پذیرفتن سازگار شدن یک جانبه با نیازهای جهانی سازی، بکوشیم جهانی سازی را به سازگار شدن با نیازهای توسعه محلی واداریم… این امر یک مسئله اساسی یعنی مسئله …

ادامه

اسلام سیاسی در خدمت امپریالیسم!

همه‌ی جریانات طرفداراسلام سیاسی به “خودویژگی‌ی اسلام” معتقدند. طبق باورآنها اسلام بین سیاست و مذهب جدائی قائل نیست. این جدائی را ظاهرا مشخصه‌ی مسیحیت میدانند. یاد آوری اینکه نظراتشان با …

ادامه