سمیر امین

سمیر امین (به فرانسوی: Samir Amin) (زاده ۳ سپتامبر ۱۹۳۱ در قاهره، مصر) اقتصاددان مصری و از نظریه پردازان مشهور توسعه به ویژه در حوزه آفریقا است که در داکار پایتخت سنگال زندگی می‌کند.

استوارسازی فرمانروایی حاکمیت مردمی در برابر تعرض سرمایه:
برگردان: م. ت. برومند

استوارسازی فرمانروایی حاکمیت مردمی در برابر تعرض سرمایه

به جای پذیرفتن سازگار شدن یک جانبه با نیازهای جهانی سازی، بکوشیم جهانی سازی را به سازگار شدن با نیازهای توسعه محلی واداریم… این امر یک مسئله اساسی یعنی مسئله حاکمیت را مطرح می سازد. ماباید این مفهوم اساسی را بازیابی کنیم… از حاکمیتی دیگر صحبت می کنیم؛ حاکمیت مردمی که در تقابل با حاکمیت ناسیونالیستی بورژوایی طبقه های رهبری …

ادامه

اسلام سیاسی در خدمت امپریالیسم!:
ترجمه: ح. ریاحی

همه‌ی جریانات طرفداراسلام سیاسی به “خودویژگی‌ی اسلام” معتقدند. طبق باورآنها اسلام بین سیاست و مذهب جدائی قائل نیست. این جدائی را ظاهرا مشخصه‌ی مسیحیت میدانند. یاد آوری اینکه نظراتشان با آنچه مرتحعین درآغاز قرن نوزدهم می گفتند کلمه به کلمه تطابق دارد ، نمی‌تواند اثری برآنها داشته باشد. درآغازقرن نوزدهم مرتجعین (ازجمله بونالد ودومستر) سعی می کردند گسستی را محکوم …

ادامه