صمد بهرنگی

سویمی (ماهی سیاه کوچک)__(برنده جایزه ادبیات جوانان آلمان ۱۹۶۵)

پیشکشی برای صمد بهرنگی و دخترش ش. میم روزی روزگاری در گوشه دریاچه ­ای، یک دسته ماهی زندگی می­کردند، یک دسته ماهی کوچولو. رنگ همه آن­ها سرخ بود، بجز یکی، …

ادامه