سید علی صالحی

زادهٔ ۱۳۳۴ در ایذه در استان خوزستان شاعر و نویسندهٔ معاصر ایرانی است. وی پایه‌گذار جریان موج ناب و شعر گفتار در شعر معاصر ایران است. وی همچنین یکی از دبیران اصلی کانون نویسندگان ایران بود. صالحی از چهره‌های مطرح و شناخته شده در شعر معاصر فارسی است

اشتباه از ما بود

اشتباه از ما بود اشتباه از ما بود که خوابِ سرچشمه را در خیالِ پیاله می‌دیدیم دستهامان خالی دلهامان پُر گفتگوهامان مثلا یعنی ما! کاش می‌دانستیم هیچ پروانه‌ای پریروز پیلگیِ خویش را به یاد نمی‌آورد. حالا مهم نیست که تشنه به رویای آب می‌میریم از خانه که می‌آئی یک دستمال سفید، پاکتی سیگار، گزینه شعر فروغ، و تحملی طولانی بیاور …

ادامه

کودکان کوره پزخانه

سال هاست نان خشکی ها از محله‌ی ما نمی گذرند زیرا از نانِ خالی این همه سفره چیزی برای پرندگان حتی باقی نمی ماند، فقط می ماند بعضی شب ها که پدر دستِ خالی به خانه برمی گردد. هر وقت پدر دستِ خالی به خانه برمی گردد من می فهمم پنهانی دارد با خودش چه می گوید، همه چیز… همه …

ادامه