آرام نوبخت

رفرم یا انقلاب

سال ۱۸۹۸ که رُزا لوکزامبورگ، سوسیالیستِ لهستانی‌الأصل، به آلمان نقل مکان کرد، این کشور کانون اندیشۀ سوسیالیستی و مهد بزرگ‌ترین حزب سوسیالیست جهان بود: حزب سوسیال دمکرات آلمان (اِس.پ.د). اما …

ادامه

اعتصاب عمومی در آرای لوکزامبورگ، لنین و تروتسکی

اعتصاب عمومی در آرای لوکزامبورگ، لنین و تروتسکی

مقدمه: مطلب پیشِ رو، خلاصه‌ای است از بریده‌ای از مقالۀ “تولد سیاست ما: مارکسیست‌ها و انقلاب ۱۹۰۵” به قلم مارک توماس. این مطلب متمرکز است بر مقولۀ “اعتصاب عمومی”، به …

ادامه