سایت رسمی تریبون چپ

نوال سعداوی

مطالب مرتبط

دژهای پدرسالاری فرو می ریزد
نوال سعداوی

دژهای پدرسالاری فرو می ریزد

هرگز فکرش را هم نمی کردم تا آنجا عمر کنم که صدای ملت های جهان و از جمله ملت مصر را بشنوم که در خیابان

مراسم اعدام

توی برمه بود. هوای صبح از باران خیس شده بود. شعاع نوری کم‌رنگ، مثل یک ورق قلع زرد، از روی دیوارهای بلند، به طور اریب

در انتظار پاسخی عصب می‌کشيم

تا به کسالت زرد تابستان پناه آريم دل شکسته به ترک کوه گفتيم چند روز پيش از اين‌که از من خواسته شود که مقدمه‌اي بر مجموعه

زندگی و اندیشه کارل مارکس

مردی که برای نخستین بار به سوسیالیسم و بدان وسیله به تمامی جنبش‌ کارگری دوران ما زیرپایه‌ای علمی داد، کارل مارکس‌ است که در سال

دين از ديد روزا لوکسامبورگ

کليسا، برای مبارزه با سوسيا ل دمکراسی، دو وسيله در دست دارد. در جايی که مانند کشور ما (لهستان) جنبش کارگری شروع به شناساندن خود