ناصح مردوخ

بیا تا جهانی بسازیم زیباتر از همیشه

دستان من و تو چه معجزه گرند دستان من وتو در پیچش بهم بافته شان… چه قدرتمندند چه پر صلابت چه زیباست می سازند می کارند و چه آسان می توانند نظم کهن را فرو کوبند. دستان من وتو سازندگان جهانی انباشته از ثروت اما لبانمان تشنه یک قطره آب وتن های خسته مان نیاز جائی برای آسائیدن ویک لقمه …

ادامه