ناصح مردوخ

ناصح مردوخ
تیرماه سال 1361، صدای انقلاب ایران رادیو کومه له آغاز بکار کرد. او یکی از اولین همکاران این رادیو بود. آشنائی اش با امور فنی رادیو او را برای مسئولین رادیو بسیار قابل اتکاء ساخته بود. با آغاز بکار صدای حزب کمونیست در آبان ماه سال 1362 به صدای حزب منتقل شد. او در پایه ریزی سنن و شیوه کار یک رادیوی ادامه کار و تلاش برای بالا بردن کیفیت ارائه برنامه های رادیوئی نقش برجسته و کارسازی داشت. کار او در رادیو حزب، به گویندگی و ارائه برنامه ها محدود نمی شد. از سال 1362تا نمیه اول سال 1364 برنامه "یاد جانباختگان راه سوسیالیزم" به همت و تلاش او تهیه می شد. برنامه داستانخوانی که روز جمعه از صدای حزب کمونیست پخش می شد، توسط او تولید میگشت.

بیا تا جهانی بسازیم زیباتر از همیشه

دستان من و تو چه معجزه گرند دستان من وتو در پیچش بهم بافته شان… چه قدرتمندند چه پر صلابت چه زیباست می سازند می کارند و چه آسان می توانند نظم کهن را فرو کوبند. دستان من وتو سازندگان جهانی انباشته از ثروت اما لبانمان تشنه یک قطره آب وتن های خسته مان نیاز جائی برای آسائیدن ویک لقمه …

ادامه