نادر بکتاش

اول تو، اول تو کوچولو؛

من هم مثل خیلی‌های دیگر در سراسر دنیا مسحور «ئی تی» فیلم استیون اسپیلبرگ شدم؛ فیلمی که ده میلیارد دلار فروش کرد. مثل خیلی‌های دیگر سؤال برایم مانده بود : ئی تی کیست؟ چیست؟ نماد که و چه است؟ زمان زیادی گذشت. مثل همیشه این سؤال، و بسیاری دیگر در مورد کارهای هنری مختلف، در گوشه ذهنم برای خودش ول …

ادامه