مظفر محمدی

به مناسبت سالگرد یورش مسلحانه ” ۲٨ مرداد ۱۳۵٨ ” جمهوری اسلامی به کردستان

” 28 مرداد 1358 ” خمینی فرمان حمله به کردستان تحت عنوان “سرکوب اشرار و بر قراری امنیت و آسایش” را صادر نمود. تمامی اسناد غیر قابل انکار در رابطه …

ادامه