خانه : مینا زرین

مینا زرین

نبرد و وضعیت زنان زندانی سیاسی درسال ۶۷:
یورش سراسری ونابودی بزگترین اپوزیسون داخل زندانها گزارشی از یک شاهد.

تاریخ دهه 60 می گوید،ما هنوز زنده ایم و با پتانسیل فعلی مان با سر کشی، گستاخی پرونده ناگشوده کشتار دهه 60 را باز گشوده،نگاه خواهیم داشت و در آزمون های تاریخ فریاد می زنیم اگر به مرز فراموش کردن برسیم ،مرزهای آزادی و رهایی و عشق به همنوع وارد خانه ها نخواهد شد و دوباره کشتار ها تکرار خواهد شد. …

ادامه