مهدی اصلانی

مهدی اصلانی، فعال حقوق بشر، در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده است. او شاهد زنده قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ است.

“چهل سال” هیاهویی برای هیچ:
برای تاج ترانه ایرج جنتی‌عطایی

"چهل سال" هیاهویی برای هیچ

گوگوش؛ قمیشی؛ رها اعتمادی “چهل سال” هیاهویی برای هیچ. برای تاج ترانه ایرج جنتی‌عطایی ترانه‌کلیپ “چهل سال” با کلام رها اعتمادی و ملودی سیاوش قمیشی و اجرای مشترک قمیشی گوگوش با تبلیغ گسترده از مهم‌ترین رسانه‌ها پخش شد. اثر پس از چند روز دیده شدن تمام شد و رفت پی کارش و در آرشیو خاک خواهد خورد. بهانه‌ی انتشار چنین …

ادامه