ولادیمیر لنین

ولادیمیر ایلیچ اولیانوف معروف به لنین (به روسی: Владимир Ильич Ленин)‏ (۱۹۲۴-۱۸۷۰) تئوریسین و انقلابی کمونیست روسی، رهبر انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و بنیانگذار دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. لنین چهره استثنایی و بی نظیری بود. او فرقه کمونیستی-بلشویکی- را بنیان گذاشت و آن را به حزبی مبدل کرد باعث ایجاد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شد تا نخستین حکومت سوسیالیستی جهان اعلام موجودیت کند. هستهٔ مرکزی حکومتی که لنین به وجود آورد چیزی بود که نهایتاً به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تبدیل شد که به رغم همه مشکلات و موانع دوام آورد. لنین و رهبران کمونیست کشور، روسیه را از جنگ جهانی اول بیرون کشیدند و در جنگ داخلی پیروز شدند.

سوسیالیسم و کمونیسم:
و. ای. لنین

از: «دولت و انقلاب» مارکس در اثر خود تحت عنوان «تقد برنامهٔ گتا» … با محاسبه ای روشن‌بینانه نشان می‌دهد که جامعهٔ سوسیالیستی در ادارهٔ امور خود با چه اجباری روبرو است. مارکس به تحلیل مشخص شرایط زندگی جامعه‌ای که سرمایه‌داری در آن وجود نخواهد داشت، می‌پردازد و ضمن آن می‌گوید: «در اینجا ما با یک جامعهٔ کمونیستی، نه به‌صورتی …

ادامه

مقدرات تاريخى آموزش کارل مارکس

مطلب عمده در آموزش مارکس توضيح چگونگى نقش جهانى- تاريخى پرولتاريا بمثابه ايجاد کننده جامعه سوسياليستى است. حال ببينيم آيا پس از بيان اين آموزش توسط مارکس، جريان حوادث در تمام جهان آن را تأييد کرد؟ براى اولين بار مارکس در سال ١٨٤٤ آن را مطرح ساخت. “مانيفست کمونيست” مارکس و انگلس، که در سال ١٨٤٨ منتشر شد، بيان جامع …

ادامه

سوسياليسم و مذهب

  جامعه‌ى امروزى كلا بر مبناى استثمار توده‌هاى وسيع طبقه‌ى كارگر توسط يك اقليت ناچيز جمعيت طبقه‌ى زمين داران و سرمايه ‌داران بنا شده است. جامعه‌ى بردگى است، زيرا كارگران «آزاد»، كه در تمام زندگى خود براى سرمايه ‌داران كار مى‌كنند، «مستحق» فقط آن مقدار وسايل معيشت‌اند كه براى بقاى بردگانى كه سود توليد مى‌كنند و براى حفاظت و پيش …

ادامه

برنامه نظامی انقلاب پرولتری

در هلند، اسکانديناوى و سوئيس از ميان سوسيال دمکراتهاى انقلابى، که بر ضد اکاذيب سوسيال شووينيستها راجع به “دفاع از ميهن” در جنگ امپرياليستى فعلى مبارزه ميکنند، نغمه‌هايى بگوش ميرسد بنفع اين که ماده جديدى درباره “خلع سلاح” جانشين ماده قديمى برنامه حداقل سوسيال دمکراسى درباره “ميليس” يا “تسليح مردم” گردد. روزنامه “Jugend-International”(انترناسيونال جوانان) در اطراف اين مسأله باب مباحثه …

ادامه

موقعیت انقلابی

یک مارکسیست نمیتواند در این موضوع شکی داشته باشد که انقلاب بدون موقعیت انقلابی غیرممکن است . در ضمن هر موقعیت انقلابی به انقلاب ختم نمیشود. عموماً علایم یک موقعیت انقلابی چیست ؟ مطمئناً اشتباه نخواهیم کرد اگر به سه علامت عمده زیر اشاره کنیم : ۱) طبقات حاکم امکان نداشته باشند حاکمیت خود را به شکل تغییر نیافته حفظ …

ادامه

سوسياليسم و مذهب

جامعه‌ى امروزى كلا بر مبناى استثمار توده‌هاى وسيع طبقه‌ى كارگر توسط يك اقليت ناچيز جمعيت طبقه‌ى زمين داران و سرمايه ‌داران بنا شده است. جامعه‌ى بردگى است، زيرا كارگران «آزاد»، كه در تمام زندگى خود براى سرمايه ‌داران كار مى‌كنند، «مستحق» فقط آن مقدار وسايل معيشت‌اند كه براى بقاى بردگانى كه سود توليد مى‌كنند و براى حفاظت و پيش برد …

ادامه

پاکسازی حزب

پاکسازی حزب نوشته شده توسط لنین پاکسازی حزب بايد آشکارا به امری بسيار مهم و جدي توسعه پیدا کند در جاهايی حزب به طور عمده با كمك و پیشنهادات كارگران غيرحزبي دارد تصفیه مي شود؛ اين پیشنهادات و بازنمودهای توده كارگر غيرحزبي با دقت لازم رعايت شده . اين با ارزش‌ترين و مهم‌ترين مسئله است. اگر حقيقتاً ما با اين …

ادامه