خانه : ولادیمیر لنین

ولادیمیر لنین

ولادیمیر ایلیچ اولیانوف معروف به لنین (به روسی: Владимир Ильич Ленин)‏ (۱۹۲۴-۱۸۷۰) تئوریسین و انقلابی کمونیست روسی، رهبر انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و بنیانگذار دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. لنین چهره استثنایی و بی نظیری بود. او فرقه کمونیستی-بلشویکی- را بنیان گذاشت و آن را به حزبی مبدل کرد باعث ایجاد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شد تا نخستین حکومت سوسیالیستی جهان اعلام موجودیت کند. هستهٔ مرکزی حکومتی که لنین به وجود آورد چیزی بود که نهایتاً به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تبدیل شد که به رغم همه مشکلات و موانع دوام آورد. لنین و رهبران کمونیست کشور، روسیه را از جنگ جهانی اول بیرون کشیدند و در جنگ داخلی پیروز شدند.

ارزیابی انقلاب روسیه

اکنون دیگر هیچکس در روسیه خیال برپا کردن انقلاب به شیوۀ مارکس را به خود راه نميدهد. این و یا چیزی شبیه آنرا اخیراً “استولیچنايا پوچتا”[٢]، یک روزنامۀ لیبرال – حتی تا حدی دمکرات و حتی تا حدی سوسیال-دمکرات (منشویک) – اعلام داشته است. برای اینکه با نویسندگان این افاضات منصفانه رفتار کرده باشیم باید بگوييم که آنها موفق شده‌اند …

ادامه

به کارگران زن:
لنین

رفقا، انتخابات شورا هاى مسکو نشان می‌دهد که حزب کمونیست‌ها‌ در میان طبقه کارگر قویاً در حال رشد است. این بسیار اساسی است که کارگران زن در این انتخابات نقش وسیعتری داشته باشند. دولت شوراها اولین و تنها دولت در جهان بود که تمام قوانین کهن، بورژوایی و ننگین را که زنان را در موقعیت فرودستی نسبت به مردان قرار …

ادامه

سوسیال دمکراسی و دولت موقت انقلابی:
ولادمیر لنین

از آن زمان که بسیاری از نمایندگان سوسیال دمکراسی فکر ميکردند شعار “سرنگون باد استبداد!” پیش از وقت است و برای توده کارگر غیر قابل فهم، تنها پنج سال ميگذرد. این نمایندگان بحق در زمره اپورتونیستها قرار داده ميشدند. بارها و بارها به آنها توضیح داده شد، و سرانجام هم روشن گردید که از جنبش عقبند. به آنان توضیح داده …

ادامه

آیا ژاکوبنیسم برای کارگران ترسناک است؟:
ولادیمیر ایلیچ لنین_مترجم: ش.جوان

نشریه‌ی بورژوایی و شوینیست “دین” (День)، ارگان «تفکر سوسیالیستی» (نخندید!) در شماره‌ی 91 خود به سرمقاله‌ی واقعاً جالب 18 ژوئن نشریه رِچ (Речь) می‌پردازد. “دین” مطلقاً از درک این سرمقاله که طی آن یک مورخ به‌مثابه‌ی یک بورژوای ضدانقلابِ کج‌خُلق سخن‌پراکنی می‌کند، عاجز است و آن را به مثابه قصد «کادت‌ها» (که دیگر به‌عزمی راسخ بدل شده) برای عقب‌نشینی از …

ادامه

به مناسبت زاد روز انگلس 28 نوامبر 1820:
برگردان :مهرداد امامی

” دریغا، چه چشمۀ جوشانی از خِرد درخشید و محو شد . افسوس چه قلبی از تپش باز ایستاد‍ ! ” (برگرفته از شعر نکراسوف با نام “به یاد دوبرولیوبف”) فردریش انگلس به تاریخ 5 اوت 1895 در لندن از دنیا رفت. انگلس پس از دوست دیرینش کارل مارکس (که در 1883 در گذشته بود) عالی‌ترین پژوهشگر و آموزگار پرولتاریای …

ادامه