لاورنس کِرادِر

لاورنس کِرادِر دسامبر سال ۱۹۱۹ در نیویورک بدنیا آمد. لاورنس یک انسا‌ن شناس و سوسیالیست امریکائی بود .

گزیده‌برداری‌های‌ قوم‌شناختی مارکس:
ترجمه‌ی: لیلا حسین‌زاده

گزیده‌برداری‌های‌ قوم‌شناختی مارکس

توضیح “نقد”: گزیده‌برداری‌های مارکس از متون قوم‌شناختیِ چهار پژوهشگر قلمرو انسانشناسی در چهار دفتر فراهم آمده‌اند که در “انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی” در هلند بایگانی‌اند. لاورنس کِرادِر، با نسخه‌برداری و بازنویسی این دفترها و ویرایش بسیار مختصر واژه‌نگارانه‌ی آن‌ها، اثری تالیف کرده‌است که نخستین بار در سال 1972، به زبان انگلیسی و با عنوان “دفتریادداشت‌های قوم‌شناختی مارکس” انتشار یافت و …

ادامه