خانه : کوروش مدرسی

کوروش مدرسی

کوروش مدرسی فعال سیاسی و مبارز کمونیست و بنیان‌گذار حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست است.

انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧:
لنینیسم ، منشویسم و بلشویسم -  بخش یکم

انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧

سخنرانی اول شنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱ انجمن مارکس – لندن حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه، انقلاب ۱۹۰۵، منشویسم، بلشویسم و لنینیسم “تاریخ سیاست گذشته است و سیاست تاریخ معاصر” ای. آ. فریمن تاریخدان انگلیسی (١٨٢٣ – ١٨٩٢ فهرست پیشگفتار فصل ١ – مبانی بحث مقدمه جزییات و منابع تاریخ ، وقایع نگاری و حقیقت طبقات، احزاب سیاسی و جنبش های …

ادامه

روش بررسی تاریخ احزاب سیاسی

روش بررسی تاریخ احزاب سیاسی

لازم است که قبل از ورود به بحث روش برخورد یا روشی که در تحلیل به کار گرفته خواهد شد را توضیح دهم. در این بحث از روش مارکس در بررسی دینامیسم اجتماعی تاریخ استفاده میشود. این روش، چه در تاریخ نگاری چپ (کمونیسم اردوگاهی) و چه بستر اصلی راست بکار گرفته نمیشود. البته این روش علاوه بر مارکس و …

ادامه

کاسترو مهر بسیار بزرگی بر دوران تاریخ خودش دارد!

پرتو: مطلع هستید که کاسترو کناره گیری کرد و اعلام کرد که در دولت نمی ماند و همین کافی بود که بلوک غرب و در رأسش آمریکا که حدود پنج دهه است توطئه می چینند که کاسترو از قدرت کنار بزند ، در موردش بسیار گفته اند: از کاسترو به عنوان اسطوره می گویند، به عنوان قهرمان آمریکای لاتین می …

ادامه

مقدمه ای بر تاریخ چپ ایران:
(چپ و انقلاب ۵۷)

این نوشته متن ادیت و تکمیل شده یک سخنرانی است که فایل های صوتی و تصویری آن در سایت koorosh-modaresi.com قابل دسترس هستند. این بحث در بنیاد مارکس – انگلس، که قرار بود در حزب حکمتیست چارچوبی برای ارائه بحث های آموزشی باشد، ارائه شد. بحث قرار بود در پنج جلسه انجام ارائه شود که تنها یک جلسه (جلسه اول) …

ادامه

بیانیه حقوق جهانشمول انسان

مقدمه جامعه باید آزادی انسان را تضمین کند. آزادی به معنى آزادی از سرکوب و اختناق سیاسى، آزادی از اجبار و انقیاد اقتصادی، آزادی از اسارت فکری، آزادی در تجربه ابعاد مختلف زندگى انسانى، آزادی در شکوفائى خلاقیت‌های بشری و آزادی در تجربه ابعاد عظیم عواطف انسانى. جامعه باید تضمین کننده برابری انسانها باشد. برابری نه فقط به معنى برابری …

ادامه

طبقه کارگر و تحزب کمونیستی – متن کامل

تحزب کمونیستی طبقه کارگر – قسمت اول مقدمه دو مشاهده مشاهده اول مشاهده دوم سه کلمه و دنیائی فاصله الف تحزب چیست؟ ب – کمونیست کیست؟ پ – طبقه کارگر کیست؟ رابطه بورژوازی با طبقه کارگر تحزب کارگری – تحزب کمونیستی طبقه کارگر – شبح سندیکالیسم توضیحات تحزب کمونیستی طبقه کارگر – قسمت دوم بازهم در باره مفاهیم اجتماعی و …

ادامه