کوروش مدرسی

کوروش مدرسی فعال سیاسی و مبارز کمونیست و بنیان‌گذار حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست است.

انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧

انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧

سخنرانی اول شنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱ انجمن مارکس – لندن حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه، انقلاب ۱۹۰۵، منشویسم، بلشویسم و لنینیسم “تاریخ سیاست گذشته است و سیاست تاریخ معاصر” ای. …

ادامه

مقدمه ای بر تاریخ چپ ایران

این نوشته متن ادیت و تکمیل شده یک سخنرانی است که فایل های صوتی و تصویری آن در سایت koorosh-modaresi.com قابل دسترس هستند. این بحث در بنیاد مارکس – انگلس، …

ادامه