خانه : کارلو مونگایا

کارلو مونگایا

سِلفی: عدسی فردگرای جامعه‌ی مصرف گرا

* * * گرفتن هر عکس یک انتخاب است: گزینش یک نمای خاص از بین تمام دیگر نماهای ممکن. هر عکس بنابراین تجسم ذهنیت عکاس است. هر عکس همان‎‌قدر که به ابژه‌ای که از آن عکس گرفته می‎‌شود مربوط است، به عکاس نیز مربوط می‌شود. اما اگر [خود] عکاس نیز هم‌زمان عکس‌‎برداری شود چه؟ گسترش فناوری‌های تلفن همراه (موبایل) میان …

ادامه