جان لنون

یه فرصتی به صلح بدین!

یه فرصتی به صلح بدین همه­‌ی صحبت­ها در مورد بگ ایسم، شگ ایسم، درگ ایسم، مد ایسم، راگ ایسم، تگ ایسمه این ایسم، اون ایسم، ایسم، ایسم، ایسم همه­‌ی حرف ما اینه، که یه فرصتی به صلح بدین همه­‌ی حرف ما اینه، که یه فرصتی به صلح بدین همه­‌ی صحبت­ها در مورد وزیر، بدجنس، نرده­ی پله­ها، کپسول گازه در مورد …

ادامه

قهرمان طبقه‌ی کارگر

از وقتی که به دنیا میای میخوان کاری کنن که احساس حقارت کنی… حتی برات وقتی در نظر نمی گیرند تا وقتی که درد اینقدر بزرگه چیزی رو حس نخواهی کرد قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن ( چیزیست که میخواهیم باشیم) قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن توی خونه صدمه میخوری … در مدرسه توی سرت میزنند …

ادامه

تصور کن

تصورشو بكن نه بهشتى در ميون باشه نه دوزخى تصورش سخت نيست بالا رو كه نگاه كنى فقط آسمونو ببينى و مردمو كه فقط واسه امروز زندگى كنن. تصورشو بكن كشورى در ميون نباشه. تصورش سخت نيست تصورشو بكن چيزى نباشه كه به خاطرش بميرى يا بكشى حتی هيچ مذهبى هم وجود نداشته باشه. تصورشو بكن مردم عمرشونو در صلح …

ادامه