تریبون چپ

سایت تریبون چپ، همچنانکه میشود بروشنی دید، ابدا بیطرف و نئوترال نیست. ما کاملا آشکار اعلام میکنیم که طرفدار مارکسیسم و کمونیسم هستیم. بنابرین مهمترین کار ما انتخاب مقالات و نویسنده هایی است که، در مرحله اول، از دید و نگاه سیاسی ما، دیدگاهی کارگری، طبقاتی و مسلما کمونیستی به مسائل داشته باشد.

سیاست و جامعه:
برتولت برشت _ ترجمه:حمید محوی

در دورانی که هیتلر هنوز توسط قدرت های بزرگ مورد حمله قرار نگرفته بود و صداهایی از خارج او را تشویق می کردند – که برخی از آنها هنوز که هنوز است به خاموشی نگراییده – تمام دنیا دقیقا می دانستند که او از درون مورد حمله قرار گرفت، و دشمنانش را «آلمان دیگر» می نامیدند. پناهندگانی که بسیاری از …

ادامه

قلب جهان برای انقلاب اکتبر دیگری می تپد

روز هفتم نوامبر سال 1917 در گرماگرم جنگ جهانی اول، حزب بلشویک روسیه با درک سیر رو به رشد شرایط انقلابی در این کشور، خیزش بزرگ کارگران و مردم تحت ستم روسیه را رهبری کرد و طبقه کارگر روسیه طی یک قیام پیروزمند حکومت بورژوایی آن کشور را سرنگون ساخت و قدرت سیاسی را به دست گرفت. کارگران روسیه اعلام …

ادامه

برشـــت و تئاتر روایی

برتولت برشت یکی از برجسته ترین نمایشنامه نویسان و تئوریسین های آلمان است که تاثیر بسزایی در تئاتر قرن بیستم دارد. شهرت این نمایشنامه نویس پس از سالهای 1927 آغاز شد؛ زمانی که بحران های اقتصادی جهانی آغاز شده بود و درگیری های سیاسی و جنبش های کارگری در تمامی دنیا به ویژه آلمان، رو به رشد نهاده بود. در …

ادامه

میکیس تئودوراکیس آهنگساز بزرگ یونانی

، در جوانی از پارتیزانهای ضد فاشیسم هیتلری بود ، که تا لب مرگ نیز پیش رفت . پس از آن در مبارزه با دیکتاتوری حکومت سرهنگ ها ، زندان و تبعید را تجربه کرد . و اینک در سالهای نزدیک به نود سالگی اش ، باز هم میان مردم در مبارزه علیهٔ قدرتهایی که قصد بلعیدن کشورشان را دارند …

ادامه

زندگینامە دکتر جعفر شفیعی

جعفر شفیعی سال ٠٣٣١ خورشیدی برابر با سال ٠٥٩٠ می دی در خانواده ای مذهبی واهل فرهنگ و مطالعە در شهر بوکان چشم بەجهان گشود. فرزندان خانوادە جمعأ چهار برادر و یک خواهر بودند. وی تحصی ت ابتدایی ومتوسطە را در بوکان بە اتمام رساند. دانش آموزی بسیار باهوش و زیرک بود. در میان افراد خانواده و رفقایش محبوب و …

ادامه

میر (جنبش چپ انقلابی شیلی) یک الگوی راهبردی:
برگرفته از آلترناتیو

”جنبش چپ انقلابی“ (به اختصار: ”میر“) در شیلی در فاصلۀ سال های 1975-1965 یکی از چنین نمونه هایی در آمریکای لاتین است که از سه جهت می تواند برای ما منبع الهام و آموزش باشد. همان‌گونه که گفتیم رویکرد ما در برخورد با این تجارب تاریخی پربار و غنی و همه‌جانبه، اخذ آموزه های کلیدی در عرصه های سیاسی، نظری، …

ادامه

واپسین نامه‌ی گراکوس بابوف به‌همسر و فرزندانش به‌همراه خلاصه‌ای از زندگی او:
ترجمه: عباس فرد

یک توضیح ضروری: صرف‌نظر از کنجکاوی یا ابهام ناشی از ناآشنایی بعضی از خوانندگان احتمالی با فرانسوا نوئل بابوف (François-Noël Babeuf)، معروف به‌گراکوس بابوف، شاید برای خواننده‌ای که با نام بابوف آشناست، مقدمتاً این سؤال پیش بیاید که چرا واپسین نامه‌ی بابوف را باید به‌فارسی برگرداند و چرا این نامه را باید خواند؟ نامه‌ی بابوف به‌همسر و فرزندانش (که من …

ادامه

مذهب و داستان ظهور امام زمان

در دوره ‌ای که روز به روز مردم از حکومت و سران آن و ایدئولوژی مذهبی آن رویگردان می شوند، سران و مقامات حکومت اسلامی شدیدا احساس نگرانی می کنند و تلاش های گسترده ای را برای تحریک هرچه بیشتر احساسات مذهبی طرفداران خود به کار می اندازند تا بلکه قدرت خود را نگاه دارند.  بدین ترتیب حاکمان، روحانیون و …

ادامه

مسافر:
برتولت برشت

مرد سوار قطار پرمسافري شد؛ مردم مثل ماهي هاي كنسروي به هم تكيه داده بودند، او دركوپه اي را باز كرد؛ بلافاصله از درون كوپه در را بستند. مرد دوباره در را باز كرد. مردي چاق را همراه دو زن ديد كه حسابي جا خوش كرده بودند؛ هركدام بچه اي در بغل داشته و تكان تكان مي دادند. مرد چاق …

ادامه