تریبون چپ

سایت تریبون چپ، همچنانکه میشود بروشنی دید، ابدا بیطرف و نئوترال نیست. ما کاملا آشکار اعلام میکنیم که طرفدار مارکسیسم و کمونیسم هستیم. بنابرین مهمترین کار ما انتخاب مقالات و نویسنده هایی است که، در مرحله اول، از دید و نگاه سیاسی ما، دیدگاهی کارگری، طبقاتی و مسلما کمونیستی به مسائل داشته باشد.

نگاهی به‌نمایشنامهٔ مادر

برتولت برشت، شاعر تآتر و اندیشه‌هایش دربارهٔ هنر و تاریخ در نگاهی به‌نمایشنامهٔ مادر «آنها که زیردستند، زیردست نگهداشته خواهند شد تا بالادستان بالادست بمانند. رذالت بالادستان را حدّ و مرزی نیست. حتی اگر به‌ ازین بودند نیز ثمری نداشت، زیرا نظامی که بالادست‌ها پی افکنده‌اند استثمار است و اغتشاش و توحش و لاجرم غیرقابل قبول. • • • • …

ادامه

سرخپوستی در آستارا

_نمی شنوم چی میگی؟ _می گم یه سرخپوست اینجاس. _یه سرخپوست؟اونم توی آستارا؟ سرم پر شد از جیغ و ویغ روی اسب.صورتهایی پز از رنگ و دود آلاچیقهای سوخته. _بیا ببینم چی می گی. و پنجره را بستم. حالا باران،خودش را به شیشه می زد. روزنامه ها را به خاطر مرتضی از روی صندلی برداشتم.در که زد.در را باز کردم …

ادامه

زنان در انقلاب روسیه

زنان در انقلاب روسیه لوئیز اُوشِی برگردان: رها اسدزاده انقلاب روسیه زنده‌گیِ زنان را دست‌خوشِ دگرگونی ساخت و چنان ضربه‌ی سختی به تبعیضِ جنسی وارد آورد که هرگز پیش از آن تجربه نشده بود و پس از آن هم نشد. دست‌آوردهای زنان در ماه‌های پس از انقلاب اکتبر1917: حق سقطِ جنین، به رسمیت شناختنِ ازدواج مدنی، حق طلاقِ بی‌قید و …

ادامه

مارکسیسم و تاریخ ادبیات

نویسنده: لوکاچ مترجم خ. ش. روزنامهٔ روته‌فانه مورّخ ۲۵ اوت [۱۹۲۲] مقاله‌ئی جالب در زمینه عنوان بالا منتشر ساخت. با توجه به‌اهمیت – و در عین حال – سرشت باز این مسئله، شاید بی‌فایده نباشد که آن طرح را با اظهار نظری چند تکمیل کنیم. معنی طبقاتی «هنر برای هنر» مؤلف مقاله‌اش را با ردّ نظریهٔ «هنر برای هنر» آغاز …

ادامه

بفرینه

لب ایوان، زیر برق آفتاب نشسته بودند. بفرینه (1) به سینهی مادر تكیه داده بود. زن او را محكم در میان زانوان خود گرفته بود. موهای طلایی بفرینه، در زیر دندانههای شانه، نرم و صاف بر پوست مهتابی گردن و دوشش پاشیده می‌شد. با هر شانه موها، پیاله پیاله روی هم چین می خوردند: “آی گوشم! گوشم را كندی” “چه …

ادامه

کودکان کار و جامعه طباقتی

نادر طالبی کار کودکان با توجه به مطالب گفته شده در مورد تقسیم طبقاتی جامعه، بخش مهمی از محتوای سازنده ی این متناقض نما را تشکیل می دهد. کودکان کارگر، با انجام کار مولد، تعین طبقاتی خود را مشخص می سازند و با استفاده ای که از آن ها برای فشار به کارگران بزرگسال در جهت کاهش دست مزد ها …

ادامه