خانه : یان رمان

یان رمان

وظیفه‌ی مضاعف مارکسیسم:
ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

واسازی و بازسازی پسا‌مدرنیسم نوشته‌ی: یان رِمان ترجمه‌ی: دلشاد عبادی منبع: سایت “نقد” مقدمه عنوان پانلِ کنفرانسی که در آن، من و ریک [ریچارد] وولف این مباحثه را آغاز کردیم، “مارکسیسم و پسا‌مدرنیسم: دشمن یا متحد؟”* بود؛ این عنوان قصد برجسته کردن اصطلاحاتِ جدلی و قطبی‌شده‌ای را داشت که اغلب در میدان فکری، رابطه‌ی پسا‌مدرنیسم/مارکسیسم را در قالب آن‌ها می‌ریزند. …

ادامه