خانه : گزارش، مصاحبهٔ تریبون چپ

گزارش، مصاحبهٔ تریبون چپ

سری مصاحبه‌های تریبون چپ با نویسندگان، فعالین سیاسی، زنان و کودکان

عوامل و زمینه های شکست انقلاب 57 ایران:
بهروز شادیمقدم

عوامل و زمینه های شکست انقلاب 57 ایران و قدرت گیری اسلام سیاسی نئولیبرالی با درودهای گرم و صمیمانه خدمت شما رفیق گرامی سایت تریبون چپ به عنوان یک تریبون انقلابی و رادیکال در تلاش است مجموعه مصاحبه هایی را در مورد زمینه های شکست انقلاب 57 ایران با فعالین سیاسی چپ و کمونیستی که از چنگال فاشیسم اسلامی، ضد …

ادامه

کوبانی ، حلقه ای از پیشامد ها:
هسته مرکزی صفحه ی گفتمان رادیکال

اگر جنبشی تاریخی وجود داشته باشد که برای آن رئال پولیتیک تهدیدی مصیبت بار و شوم است ، این جنبش همانا سوسیالیسم خواهد بود. (تزهای بلوم ، گئورگ لوکاچ) پیشامد، همگان را مجبور به موضع گیری میکند. پیشامد سره را از ناسره جدا میکند. پیشامد اجازه می دهد تمامی ویژگی های تاریخی- طبقاتی هر فرد و گروهی به معرض نمایش …

ادامه

خشونت علیه زنان:
زهره مهرجو

تریبون چپ: خشونت یعنی چه؟ زهره مهرجو: پیش از هر چیز، لازم است متذکر شوم که این سئوال زمینه وسیعی را در برمی گیرد، و پرداختن دقیق به آن نیز از نظر من در بیشتر از چند سطر میسر خواهد بود. با این وجود سعی می کنم تا جایی که ممکن هست جواب جامعی را برای خوانندگان عزیز عرضه کنم. …

ادامه

خشونت علیه زنان:
مصاحبه تریبون چپ با مهتاب بصیر نیا

ت.چ:تعریف خشونت: خشونت رفتاری عمدی است با قصد صدمه زدن به خود یا دیگران. ت.چ: ایا شما به عنوان یک زن مورد خشونت قرار گرفته ای؟چه نوع خشونتی؟ بله.خشونت کلامی .در خانواده از طرف پدرم و حتی مادرم.نه انکه من مخاطب باشم اما پدر و مادرم همیشه با ادبیات جنسیت زده در مورد زن ها صحبت می کنند و همیشه …

ادامه

خشونت علیه زنان در ایران:
مصاحبه ی سایت تریبون چپ با دلنیا خسروی

سایت تریبون چپ در تلاش است با کسانی که در زمینه های مختلف مورد تبعیض و خشونت سیستماتیک و فردی، جنسی، ملی و مذهبی قرار گرفته شده اند، مصاحبه هایی را ترتیب دهد. مدتی پیش با یکی از رفقای ترنس جندر در زمینه ی مسائل و مشکلات ترنس جندر ها و اقلیت های جنسی در ایران و جهان مصاحبه داشتیم. …

ادامه

فریبا محمدی : خشونت علیه زنان در ایران:
مصاحبه ی سایت تریبون چپ با فریبا محمدی

سایت تریبون چپ در تلاش است با کسانی که در زمینه های مختلف مورد تبعیض و خشونت سیستماتیک و فردی، جنسی، ملی و مذهبی قرار گرفته شده اند، مصاحبه هایی را ترتیب دهد. مدتی پیش با یکی از رفقای ترنس جندر در زمینه ی مسائل و مشکلات ترنس جندر ها و اقلیت های جنسی در ایران و جهان مصاحبه داشتیم. …

ادامه