حسن معارفی پور

نویسنده و منتقد سیاسی

به خاطر مرگ کاسترو

به خاطر مرگ کاسترو

این مطلب جوابی به چپ مشوش ایرانی است، که همواره در موضع گیری های روز برخورد احساسی می کند و در واقع در بسیاری از مواقع تفاوتی با راست ترین و ارتجاعی ترین نیروها ندارد. فیدل کاسترو و سیستم ش نماینده ی سوسیالیسم علمی در تئوری نبودند و در عمل هم ادعای استقرار سوسیالیسم مورد نظر مارکس را نداشتند، اما …

ادامه

انقلابات و ضد انقلابات

انقلابات و ضد انقلابات

بررسی سه انقلاب نیمه ناتمام که توسط ضد انقلاب بورژوایی بلعیده شدند و تمام نیروهای رادیکال و انقلابی در پروسه ی سر کار امدن ضد انقلاب تار و مار شده یا مجبور به ترک کشور شدند بخش اول پیش درامد در این مقاله فرصت کافی برای بررسی “آکادمیک” و دقیق سه انقلاب ناتمام و شکست خورده ی 1918 المان، انقلاب …

ادامه

نگاهی کوتاه به حزب چپ المان Die Linke

نگاهی کوتاه به حزب چپ المان Die Linke

مدت هاست که در برنامه م بود در مورد “حزب الترناتیو برای المان” AfD بنویسم، اما تلاش م این بود که گر در این زمینه بنویسم، حتما یک مقاله را به حزب چپ هم اختصاص دهم. سوالی که پیش می اید این است که در شرایط فعلی کجای دنیا یک حزب انقلابی و رادیکال وجود دارد که در این خرتو …

ادامه

انقلاب اکتبر، “مامای” تاریخ!

اگر تعبیر مارکس در مورد قهر یعنی نقش نقش قهر در پروسه ی انقلابی به مثابه ی مامای تاریخ را بپذیریم، باید قبول کنیم که انقلاب اکتبر، به عنوان شکستن قهرامیز دیوار ارتجاع بورژوازی، با کمترین تلفات انسانی، مامای تاریخ بشری بود و هست. لنین و بلشویک ها در پروسه ی پیچیده ی دوران جنگ “جهانی اول”، در شرایطی که …

ادامه

آتاتورک پدر تمام فاشیست‌های دنیا

مصطفی کمال اتاتورک بنیان گذار “ترکیه ی مدرن”، کسی که در بنیان گذاری ترک های جوان، گروه فاشیستی گرگ های خاکستری، معمار اصلی بود و مسئول کشتار و قتل عام هزاران انسان غیر ترک، زازا های علوی، کردها، یونانی ها و دیگر اقلیت های قومی و مذهبی، اولین رئیس جمهور ترکیه و بزرگترین الگوی هیتلر و فاشیست های المانی، امروز …

ادامه

عشق آزاد یا عشق اجباری؟!

همگان این روزها از کمبود یک چیز می نالند، چیزی که اغلب درک درستی از ان ندارند و ان عشق است! واقعا عشق چیست؟ ایا می توان تعابیر سطحی و مبتذل یا متافیزیکی و عرفانی نویسندگان جوامع شرقزده از عشق را به عنوان تفسیر عشق به حساب اورد؟! بی گمان تفاسیر نویسندگان و شاعران مسلمان از عشق الوده به خرافات …

ادامه

ساده لوحی سیاسی!

در ماه های اخیر به خاطر اینکه المان اعلام کرده بود که توانایی پذیرش بالای یک میلیون پناهجو در سال 2015 را دارد، کم نبودند پناهجویان سوری، افغانستانی، ایرانی و غیره که عکس انجلا مرکل صدر اعظم سوپر محافظه کار المان را در شهرهای مختلف این کشور حمل می کردند و او را ناجی پناهجویان می دانستند. هنوز عکس های …

ادامه