هانی

هانی
هانی یکی از هنرمندان خوش‌ صدا کرد است که صدا و موزیک متفاوتش در چند سال گذشته مورد توجه منتقدان موزیک کردی بوده است. آخرین ترانه اش به نام دمکراسی با تنظیم و همکاری هنرمند چیره دست مجید کاظمی که چند روز پیش‌ پخش شد جایگاه هانی رابه هنرمندی منتقد به مسائل اجتماعی تغییر داد.