فروغ اسدپور

از پرسش های فمینیستی تا پاسخ های مارکسیستی

پیش­درآمد بحث­های مربوط به موضوع زنان بسیارند و به طور کلی این حیطه از گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردار است. مهم­ترین بحث­های تئوریک و استراتژیک-سیاسی در این قلمرو همانا متعلق …

ادامه