خانه : فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

من از تو می‌مردم

من از تو میمردم

به مناسبت تولد فروغ فرخزاد من از تو می‌مردم اما تو زندگانی من بودی. تو با من می‌رفتی تو در من می‌خواندی وقتی که من خیابان‌ها را بی‌ هیچ مقصدی می‌پیمودم. تو با من می‌رفتی تو در من می‌خواندی. تو از میان نارون‌ها،گنجشک‌های عاشق را به صبح پنجره دعوت می‌کردی وقتی که شب مکرر می‌شد وقتی که شب تمام نمی‌شد …

ادامه

فروغ شاعره ای جستجوگر:
احمد شاملو

شعر فروغ همیشه برای من یک چیز زیبا بوده است، اگر این صفت برای بیان کیفیت شعر فروغ کافی باشد. فروغ، تا آن حدی که من می شناسم و به من اجازه می دهد که قضاوت کنم، در شعرش- همچنانکه در زندگی- یک جستجوگر بود. من هرگز در شعر فروغ نرسیدم به آنجایی که ببینم فروغ به یک چیز خاصی …

ادامه

من از تو میمردم

من از تو میمردم اما تو زندگانی من بودی تو با من میرفتی تو در من میخواندی وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی میپیمودم تو با من میرفتی تو در من میخواندی تو از میان نارون ها ، گنجشک های عاشق را به صبح پنجره دعوت میکردی وقتی که شب مکرر میشد وقتی که شب تمام نمیشد تو …

ادامه