فرنگیس بختیاری

نویسنده، منتقد سیاسی اجتماعی

انسانِ آبان – بخش دوم

در نبرد پیوسته، سركش و آبدیده

در نبرد پیوسته، سركش و آبدیده. – تقدیم به کولبران «واقعيتِ خاستگاه اجتماعی، واقعيتی است كه به‌واسطه‌ی ايدئولوژی‌ها و انتزاعاتِ پيكريافته، مفصل‌بندی شده‌است و عزيمت از اين واقعيت، تنها زمانی …

ادامه