النور مارکس

مسئلۀ زن:
ترجمۀ زهره مهرجو

ممکن است از ما سئوال شود که آیا همین اصول طلاق، تحت یک رژیم سوسیالیستی برقرار خواهند ماند؟ پاسخ ما این است – که پیوند میان مردها و زنان، که در ادامه توضیح داده خواهد شد؛ دارای طبیعتی خواهد بود که لزوم طلاق را به طور کامل برطرف می سازد. ما انتظار داریم که در برخوردمان با دو نکتۀ پیشین، …

ادامه

تاریخ کمون پاریس ۱۸۷۱:
ترجمه‌: بيژن هيرمن پور ويرايش: عباس فرد

ترجمه‌ي النور ماركس از تاريخ ليساگاره براساس دستنويسي انجام شده است كه نويسنده آن را بازبيني كرده و ماركس هم نسبت به‌ آن نظر موافق داشت. ليساگاره خود آن را متن نهائي اثرش ميدانست. درنتيجه، كار ويرايش متن بسيار ناچيز و محدود به‌موارد معدود اشتباه در فهم متن فرانسه و برخي عبارتهاي دور از ذهنِ ناشي از برگردان تحتاللفظي از …

ادامه

سخنرانی در اول ماه مه

ما به این جا نیامده‌ایم تا کار احزاب سیاسی را انجام دهیم، بلکه آمده‌ایم تا از امر کارگر به شیوه‌ی خودش دفاع کنیم و خواهان تحقق حقوقش گردیم. من زمانی را به یاد می­آورم که به همین هاید پارک آمدیم و خواهان تصویب لایحه‌ی هشت ساعت کار شدیم. در آن زمان ما به اندازه‌ی انگشتان دست بودیم. آن تعداد به …

ادامه