کمپل جونس

Campbell Jones is Associate Professor of Sociology at the University of Auckland. He specialises in the analysis and critique of capitalist ideology. His latest book - Can the Market Speak? - scrutinises the peculiar idea that the market might be a kind of person who could speak, and asks what truths about life under the market the analysis of this apparent falsity might bring to light. He lives in New Zealand.

خوانش سرمایه در سده‌ی بیست‌ویکم

منبع: سایت “نقد” چکیده: ممکن است این تصور که مخالفت با سرمایه‌داری مستلزم اتخاذ موضعی است اساساً بیرون از این جهان، وسوسه‌کننده و حتی به‌واقع قانع‌کننده به‌نظر برسد. چپ‌گرایی نظرآورانه …

ادامه